CE SUNT DATELE PERSONALE SI CUM LE OBTINEM:

Datele personale sunt acele informații prin care un client poate fi identificat în mod direct sau indirect. Barbosul Prietenos S.R.L. obține aceste date astfel:

· Direct de la client

Barbosul Prietenos S.R.L. colectează date personale direct de la client, în momentul plasării unei comenzi online sau în momentul înscrierii în programul nostru de fidelizare:

§ Nume, prenume, cod numeric personal

§ Adresa poștală și de e-mail

§ Număr de telefon

§ Detalii privind tranzacțiile efectuate online (produse achiziționate, prețuri, moduri de plată)

în plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, Barbosul Prietenos S.R.L.poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării produselor Barbosul Prietenos S.R.L.

Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

 

în anumite situații, Barbosul Prietenos S.R.L.poate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când clientul interacționează cu reclamele și aplicațiile mobile Barbosul Prietenos S.R.L. sau când vizitează site-urile web și alte sisteme informatice Barbosul Prietenos S.R.L.. Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu Barbosul Prietenos S.R.L.

 

DE CE PRELUCRAM DATELE PERSONALE

Barbosul Prietenos S.R.L.va prelucra datele personale ale clientului doar pentru a asigura o cât mai bună relație cu acesta pe parcursul derulării contractului. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul clientului, poate fi în legătură cu contractul sau impusă de o obligație legală.

Interesul legitim al Muscle Shop S.R.L.poate sta la baza unei prelucrări de date personale, Clientul putând să se opună. Alături de interesul legitim, la baza prelucrării poate sta acordul clientului, necesitatea derulării contractului sau o obligație legală în sarcina Muscle Shop S.R.L.

Atunci când Barbosul Prietenos S.R.L.îi solicită clientului acordul pentru prelucrare, acesta are alegerea libera de a-și dau sau nu consimțământul.

Numai cu acordul clientului, Barbosul Prietenos S.R.L.va prelucra datele personale cu scopul de a-l informa cu privire la oferte, promoții sau evenimente speciale organizate de Muscle Shop S.R.L.

Deoarece este necesar pentru oferirea de produse și servicii, Barbosul Prietenos S.R.L. va prelucra datele personale cu scopul de a onora comenzile clienților și procesarea plăților efectuate pentru produsele Barbosul Prietenos S.R.L.

 

CARE SUNT DREPTURILE CLIENTILOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Muscle Shop S.R.L. asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

Barbosul Prietenos S.R.L. a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul are dreptul:

§ să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)

§ să acceseze datele sale personale sau să solicite Barbosul Prietenos S.R.L. transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)

§ să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)

§ să solicite Barbosul Prietenos S.R.L.să corecteze orice inexactități din datele sale personale. În cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din secțiunea de editare a datelor contului. în orice situație, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor sale.

Barbosul Prietenos S.R.L. informează clientul că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

 

CUM SE APLICA GDPR IN CAZUL COPIILOR?

Barbosul Prietenos S.R.L .nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani.

Barbosul Prietenos S.R.L. solicită anterior colectării datelor, confirmarea clienților că au împlinit vârsta de 16 ani.

 

POT FI TRANSFERATE DATELE TALE PERSONALE CATRE TERTI ?

Barbosul Prietenos S.R.L. va transfera datele personale ale clienților numai către persoana juridică ce se va ocupa de livrarea comenzii, exclusiv în scopul livrării și numai pe baza consimțământului dat anterior de către client.

 

CUM ITI PROTEJAM DATELE PERSONALE

Barbosul Prietenos S.R.L. aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și păstrează datele personale doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor

Pentru a garanta siguranța datelor personale, Barbosul Prietenos S.R.L. a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei.

Păstrarea datelor

Barbosul Prietenos S.R.L. va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la cereri/solicitări și de a respecta cerințele legale aplicabile. Așadar, Barbosul Prietenos S.R.L. poate păstra datele personale pentru o perioadă de timp rezonabilă după ultima interacțiune a clientului cu Barbosul Prietenos S.R.L., în conformitate cu legislația aplicabilă.

Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Barbosul Prietenos S.R.L. le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

CUM POT AFLA MAI MULTE DESPRE ACEASTA REGLEMENTARE?

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, clientul se poate adresa responsabilului Barbosul Prietenos S.R.L. pentru protecția datelor prin utilizarea adresei dedicate: dpo@barbosulprietenos.ro

 

CUM SE APLICA ACESTE REGLEMENTARI IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

În cazul clienților persoane juridice, Barbosul Prietenos S.R.L. va obține acordul expres al reprezentantului persoanei juridice pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție.

În acest sens, reprezentantul persoanei juridice se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Muscle Shop S.R.L. să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către Barbosul Prietenos S.R.L.

Prin transferul datelor personale către Barbosul Prietenos S.R.L., reprezentantul persoanei juridice atestă că a fost obținut consimțământul tuturor persoanelor ale căror date personale sunt transferate și îșia asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta.

Leave a comment